Подготовка по Български език и Литература

Висококвалифициран и опитен преподавател провежда индивидуални уроци по БЕЛ.

Заниманията осигуряват отлична подготовка за НВО след VІІ кл. , ДЗИ след ХІІ кл. , кандидат студентските изпитни формати. Предлагам също така и текущо подпомагане на ученици от V до ХІ кл. с цел пълноценно овладяване на материала и затвърждаване на знанията.

Известно е, че индивидуалната работа дава най - пълноценна възможност усилията да се насочат тъкмо към онези части от материала, в които ученикът има пропуски, неясноти и затруднения.

За да бъде тази възможност максимално оползотворена, прилагам различни тестови форми за проверка, разнообразни интерактивни методи и техники, които вече са доказали своята ефективност чрез отличните резултати на моите ученици.

Ежеседмично задавам писмени и устни домашни работи.

Поддържам текуща писмена и устна връзка с родителите с цел постигане на максимални резултати от заниманията.

Уроците се провеждат веднъж (или два пъти) седмично. Продължителността им е 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин. )

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ТЕЛЕФОН:  0884549733  
ЕЛ. ПОЩА: prepodavam@abv.bg
доц.  РУМЯНА ХРИСТОВА

Индивидуална подготовка на ученици от 1-ви до 12 клас

ОСИГУРЯВАМ  ИНДИВИДУАЛНА   ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И КАНДИДАТ СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ.
КОНСУЛТАЦИЯ С ПСИХОЛОГ И ПСИХОТЕРАПЕВТ. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ТЕРАПИЯ.  
ПРИ ГОВОРНИ СМУЩЕНИЯ, МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ СРЕЩА С ЛОГОПЕД-ГОВОРНА ТЕРАПИЯ.
КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ЗА РОДИТЕЛИ "КАК ДА БЪДЕМ РОДИТЕЛИ?" 

ЛЕТНИ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ, ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, СБОРНИЦИ ПО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЕЦА 1 -. 12 КЛАС      
         ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВЕ, ПОДГОТОВКА ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ИЗПИТИ, МАТУРИ, ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 5 КЛАС. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1. ДО 12. КЛАС. ПОДГОТОВКА НА ДОМАШНИ ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛНИ, КЛАСНИ РАБОТИ. ПОПЪЛВАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕТРАДКИ И СБОРНИЦИ ПО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ.