Уроци по Български език и Литература

 

 

 

 

ОСИГУРЯВАМ ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ПОДГОТОВКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И КАНДИДАТ СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ.
    ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ПРЕПОДАВАТЕЛ СЪМ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ,А СЪЩО ТАКА СЪМ И ПСИХОТЕРАПЕВТ . 

ПОДГОТОВКАТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА НАВРЕМЕ ,ЗА ДА БЪДЕ УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ПОЛЗОТВОРЕН ! 

ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС ,ПОДГОТОВКАТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА В 5 КЛАС ! 

ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ В 12 КЛАС Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ОТ 11 КЛАС ! 

ТОВА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ГОЛЯМА УСПЕВАЕМОСТ НА ИЗПИТА ,НО И РАЗБИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА ЗА В УЧИЛИЩЕ ,КОЕТО ПОВИШАВА ОЦЕНКАТА ЗА СРОКА  ! ДАВА ПОВЕЧЕ ИЗБОР НА УЧИЛИЩЕ И УНИВЕРСИТЕТ ! 
   


  

Подготовка по Български език и Литература 

Висококвалифициран и опитен преподавател провежда индивидуални уроци по БЕЛ. 

Заниманията осигуряват отлична подготовка за НВО след VІІ кл. , ДЗИ след ХІІ кл. , кандидат студентските изпитни формати. Предлагам също така и текущо подпомагане на ученици от V до ХІ кл. с цел пълноценно овладяване на материала и затвърждаване на знанията.

Известно е, че индивидуалната работа дава най - пълноценна възможност усилията да се насочат тъкмо към онези части от материала, в които ученикът има пропуски, неясноти и затруднения. 

За да бъде тази възможност максимално оползотворена, прилагам различни тестови форми за проверка, разнообразни интерактивни методи и техники, които вече са доказали своята ефективност чрез отличните резултати на моите ученици. 

Ежеседмично задавам писмени и устни домашни работи. 

Поддържам текуща писмена и устна връзка с родителите с цел постигане на максимални резултати от заниманията.

Уроците се провеждат веднъж (или два пъти) седмично. Продължителността им е 90 мин. (2 учебни часа по 45 мин. )

 

ЛЕТНИ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ, ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, СБОРНИЦИ ПО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА И ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЕЦА 1 -. 12 КЛАС      
          ИНДИВИДУАЛНИ Уроци ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВЕ, ПОДГОТОВКА ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ИЗПИТИ, МАТУРИ, ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 5 КЛАС. ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1. ДО 12. КЛАС. ПОДГОТОВКА НА ДОМАШНИ ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛНИ, КЛАСНИ РАБОТИ. ПОПЪЛВАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕТРАДКИ И СБОРНИЦИ ПО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ.

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5. ДО 12.КЛАС

 

 ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА / ЧАСТНИ УРОЦИ / С УЧЕНИЦИ ОТ 5.КЛАС ДО    12.КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

  #  ВКЛЮЧВА СИСТЕМНА РАБОТА ПО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В СЪОТВЕТНИЯ КЛАС.  


  # ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ, ТЕКУЩИ ИЗПИТВАНИЯ. 


  # ПОСТАВЕНИ ДОМАШНИ РАБОТИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ. 
ЗАПЪЛВАНЕ НА ПРОПУСКИ ПО УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗАДЪЛБОЧЕНИ И ТРАЙНИ ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В УЧИЛИЩЕ.


  # ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ДА КОМПЕНСИРАТ ТЯХНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ.  
СВОЕВРЕМЕННА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕЛИТНИ ГИМНАЗИИ И ВУЗ.


                ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ СЕ ОБАДЕТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ В КОНТАКТИ ТЕЛЕФОН.