Уроци по Български език и Литература

1. - 4. КЛАС

 


 

АКО ВАШЕТО ДЕТЕ Е УЧЕНИК В НАЧАЛЕН КУРС /1-4 КЛАС / И ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩ В ПОДГОТОВКАТА СИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ,А ВИЕ СТЕ АНГАЖИРАНИ ИЛИ ИСКАТЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ ,ТО ВИЕ И ДЕТЕТО ВИ ИМАТЕ НУЖДА ОТ МЕН. ОБАДЕТЕ СЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВНИМАНИЕ ,АДЕКВАТНА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ,С КОЯТО ДЕТЕТО ВО ЩЕ СЕ МОТИВИРА ,АМБИЦИРА И ПОСТИГНЕ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ.

 

 

Занимания за учениците от 1-ви клас: 
  1. Упражнения за правопис и краснопис - индивидуално подбрани упражнения, диктовки, задаване на дидактични      упражнения;  
  2. Упражнения за правилното изписване на цифрите; решаване на задачи със събиране и изваждане;  
  3. Упражнения по четене : за интонация и бързина на четене;  
  4. Изпълнение на поставените домашни работи;  
  5. Допълнително четене на литературни произведения, подходящи за учениците от 1-ви клас. 

Занимания за ученици от 2-ри клас: 
  1. Изпълнение на домашните работи;  
  2 . Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, Математика, и Околен свят;  
  3. Упражнения за краснопис, правопис, усвояване и прилагане на изучаваната граматика;  
  4. Математически упражнения;  
  5. Упражнения За успешно писмено съчиняване И преразказване.

Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас: 
  1. Изпълнение на домашните работи;  
  2. Работа с учебни тетрадки и помагала;  
  3. Създаване на умения за усвояване на материала по Човек и природа и Човек и общество;  
  4. Писмени упражнения по БЕЛ;  
  5. Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас.