# ПОСТАВЕНИ ДОМАШНИ РАБОТИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ. 
ЗАПЪЛВАНЕ НА ПРОПУСКИ ПО УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗАДЪЛБОЧЕНИ И ТРАЙНИ ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В УЧИЛИЩЕ.

 # ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ, КОИТО ДА КОМПЕНСИРАТ ТЯХНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ.  
СВОЕВРЕМЕННА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕЛИТНИ ГИМНАЗИИ И ВУЗ.

               ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ СЕ ОБАДЕТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ В КОНТАКТИ ТЕЛЕФОН.

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ТЕЛЕФОН:  0884549733  
ЕЛ. ПОЩА: prepodavam@abv.bg
доц.  РУМЯНА ХРИСТОВА

Индивидуална подготовка на ученици от 5. до 12. клас

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА / ЧАСТНИ УРОЦИ / С УЧЕНИЦИ ОТ 5.КЛАС ДО    12.КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 #  ВКЛЮЧВА СИСТЕМНА РАБОТА ПО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ В СЪОТВЕТНИЯ КЛАС.  

 # ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ, ТЕКУЩИ ИЗПИТВАНИЯ.