- ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗНАНИЯТА И САМОСТОЯТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

- ТЕКУЩИ СПРАВКИ ЗА УСПЕВАЕМОСТТА НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

- УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА, РАЗРАБОТЕНИ ОТ МЕН  ЗА РАБОТА В ЧАС И ЗА ДОМАШНА РАБОТА

- ПОСТОЯННА ВРЪЗКА МЕЖДУ МЕН   И РОДИТЕЛИТЕ ПРИ СИСТЕМНИ ПРОБЛЕМИ, НЕЯВЯВАНЕ НА ЗАНЯТИЯ И ЛИПСА НА ПОДГОТОВКА ВКЪЩИ.

УМЕНИЯ, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ( БЕЛ)  :

- ПОЗНАВАНЕ ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА И ЧАСТИТЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО;

- ВИДОВЕТЕ ПРОСТИ И СЛОЖНИ ИЗРЕЧЕНИЯ;

- НАКЛОНЕНИЕ НА ГЛАГОЛА;

- ПРАВИЛА ЗА ПУНКТУАЦИЯ И ПРАВОПИС;

- ПОЗНАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ В 7-МИ КЛАС;

- РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПИСАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ НА НЕПОЗНАТ ТЕКСТ.

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ТЕЛЕФОН:  0884549733  
ЕЛ. ПОЩА: prepodavam@abv.bg
доц.  РУМЯНА ХРИСТОВА

7. клас

ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ ПО БЕЛ Е 
ИЗЦЯЛО СЪОБРАЗЕНА С ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМН  И НОВИЯ ФОРМАТ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ СЛЕД 7 КЛАС.

ЦЕЛТА НА КУРСА Е ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ПРОПУСКИТЕ В МАТЕРИАЛА ОТ 5 И 6 КЛАС И ДА СЕ ИЗГРАДЯТ СИСТЕМНИ ЗНАНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ.

ПРЕПОДАВАТЕЛ СЪМ ОТ 22 ГОДИНИ, И СЪМ ЗАПОЗНАТА С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПИТА.

ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ И СЪОТВЕТНО, ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ, ЗАНЯТИЯТА СА ИНДИВИДУАЛНИ. 
 ПРЕДВИЖДАТ СЕ: