Занимания за учениците от 1-ви клас:  
 1 Упражнения за правопис и краснопис - индивидуално подбрани упражнения, диктовки, задаване на дидактични      упражнения;  
 2 Упражнения за правилното изписване на цифрите; решаване на задачи със събиране и изваждане;  
 3 Упражнения по четене : за интонация и бързина на четене;  
 4. Изпълнение на поставените домашни работи;  
 5. Допълнително четене на литературни произведения, подходящи за учениците от 1-ви клас.  

Занимания за ученици от 2-ри клас:  
 1. Изпълнение на домашните работи;  
 2 . Работа с учебните тетрадки по БЕЛ, Математика, и Околен свят;  
 3.Упражнения за краснопис, правопис, усвояване и прилагане на изучаваната граматика;  
 4. Матеметически упражнения;  
 5 .  Упражнения За успешно писмено съчиняване И преразказване.

Занимания за ученици от 3-ти и 4-ти клас:  
 1. Изпълнение на домашните работи;  
 2 Работа с учебни тетрадки и помагала;  
 3 Създаване на умения за усвояване на материала по Човек и природа и Човек и общество;  
 4 Писмени упражнения по БЕЛ;  
 5. Допълнително решаване на задачи от материала по математика от 3-ти и 4-ти клас.

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ТЕЛЕФОН:  0884549733  
ЕЛ. ПОЩА: prepodavam@abv.bg
доц.  РУМЯНА ХРИСТОВА

1. - 4. КЛАС

АКО ВАШЕТО ДЕТЕ Е УЧЕНИК В НАЧАЛЕН КУРС /1-4 КЛАС / И ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩ В ПОДГОТОВКАТА СИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА ,А ВИЕ СТЕ АНГАЖИРАНИ ИЛИ ИСКАТЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ ,ТО ВИЕ И ДЕТЕТО ВИ ИМАТЕ НУЖДА ОТ МЕН. ОБАДЕТЕ СЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВНИМАНИЕ ,АДЕКВАТНА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ,С КОЯТО ДЕТЕТО ВО ЩЕ СЕ МОТИВИРА ,АМБИЦИРА И ПОСТИГНЕ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ.