УРОЦИТЕ ЗА 5. И  6.  КЛАС  ПОДГОТВЯТ  УЧЕНИЦИТЕ  ПО ОСНОВНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  В УЧИЛИЩЕ :  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА

ПРЕПОДАВАТЕЛ СЪМ  ОТ 30 ГОДИНИ, С ОПИТ  В  ПОДГОТОВКАТА  НА УЧЕНИЦИ  5.-8. КЛАС.ЗАПОЗНАТА СЪМ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНАЛНИТЕ ТЕСТОВЕ И КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В ЕЛИТНИТЕ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ .
ВСЯКА СЕДМИЦА СЕ ПРАВЯТ КОНТРОЛНИ РАБОТИ ,И ВСЕКИ ДЕН СЕ ДАВАТ ДОМАШНИ РАБОТИ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАНЯТИЕ .

ПОДДЪРЖАМ  ВРЪЗКА  С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ , ЗА ДА МОГА  ДА ГИ УВЕДОМЯВАМ  СВОЕВРЕМЕННО ЗА УСПЕВАЕМОСТТА НА ДЕЦАТА ИМ.

                   ЦЕЛ НА УРОЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. - 6. КЛАС:


# ДА ИМАТ СТАБИЛНА БАЗА ОТ ЗНАНИЯ , ЗА  ДА СЕ  ПРЕДСТАВЯТ ОТЛИЧНО НА ФИНАЛНИТЕ ТЕСТОВЕ В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ДА ПОЛУЧАТ НЕОБХОДИМИЯ МАКСИМУМ ЗНАНИЯ ЗА УСПЕШНО ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ СЛЕД  7 . КЛАС.

# УЧЕНИЦИТЕ ДА УСВОЯВАТ ПОСТЕПЕННО УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ И ДА ЗАТВЪРДЯТ НАУЧЕНОТО.

# УЧЕНИЦИТЕ ДА УСЪВЪРШЕНСТВАТ И РАЗВИВАТ ПОЗНАНИЯТА СИ , КАТО ПРИДОБИВАТ И НУЖНОТО САМОЧУВСТВИЕ , ЧЕ СА ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ МЛАДИ ХОРА.

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:
ТЕЛЕФОН:  0884549733  
ЕЛ. ПОЩА: prepodavam@abv.bg
доц.  РУМЯНА ХРИСТОВА

5 - 6 клас

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ :ЗАЛАГА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИКА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЦЕЛТА ,ПОРАДИ КОЯТО СЕ ИЗУЧАВА ПРЕДМЕТА.
ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗАВИСИ ОТ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА УЧЕНИКА.
ПРЕДЛАГАМ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАВАЩ ГРАФИК В ЗАВИСИМОСТ ОТ СВОБОДНОТО  ВИ ВРЕМЕ.